Politika

Specializujeme se především na vývoj, výrobu a prodej LED světelných zdrojů a LED svítidel.

Politika jakosti

Politika jakosti firmy je především zaměřena na vytvoření podmínek pro spokojenost našich dlouhodobých zákazníků a to především kvalitou dodávaných výrobků a dodržením termínů dodávek. Politika jakosti Všichni zaměstnanci na všech úrovních svým přístupem ke své práci rozhodují o prezentaci firmy na veřejnosti a při hodnocení zákazníkem a tím i k získáváním nových zákazníků a zakázek a určují tím směr dalšího vývoje firmy. Zaměřením na kvalitu dodavatelů a zlepšováním pracovního prostředí vytváříme podmínky pro zefektivnění produktivity práce a vytvoření pracovní pohody na pracovištích.

Naším cílem je zlepšení informovanosti na všech úrovních a tím i vytvoření zastupitelnosti důležité pro uspokojení zákazníka. Společnost se zavazuje k soustavnému zvyšování efektivnosti a účinnosti systému managementu jakosti v souladu s ČSN EN ISO 9001:2001

Politika EMS

Naše společnost se zavazuje k přiměřenému a stálému zlepšování ochrany životního prostředí v našich provozech i nad rámec platných předpisů. Naší snahou je co nejnižší zatěžování životního prostředí využitím alternativních a hospodárných technologií. Politika EMS Základem pro zlepšení ochrany životního prostředí v provozech je nepřetržitý dohled a kontrolní činnost. Kvalifikovaní zaměstnanci jsou základem kvality našich poskytovaných služeb a dodržování EMS. Průběžným vzděláváním a obsáhlými informacemi napomáháme k vědomí zodpovědnosti za kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí. Průběžné analyzování a vyhodnocování event. ekologických dopadů je předpokladem k předcházení nehod, slouží k ochraně zaměstnanců a zabraňuje únikům škodlivých látek.


Veškerá činnost organizace bude konána v souladu s požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí. Životní prostředí nechceme svou činností zatěžovat, ale naopak zavedením účinné prevence jej pozitivně ovlivňovat. Trvalé zlepšování efektivnosti systému EMS je nedílnou součástí řízení společnosti.

Sociální sítě
Sdílejte s námi informace na soc. sítích.

RSS Facebook Twitter Skype Gplus

 

Novinky a události
Novinky ve firmě ELIM

5. března 2018
Nový katalog 2018
V katalogu se dozvíte o novinkách v prodeji.
Katalog si můžete stáhnout ZDE nebo se podívejte na katalog v el. podobě ZDE.

Fanoušci našeho webu na Facebooku

Fotogalerie

Elektrotechnika 2007 Elim ForArch 2008 Amper 2010 Elim Amper 2010 Elim Amper 2010 Elim Elektrotechnika 2006 Elim

  další fotky »

Projekty

Technologickou inovací a využitím brownfields k rozvoji firmy ELIM ® spol. s r.o. a ke snížení nezaměstnanosti na Volarsku“ byl zřízen za podpory Evropské unie a Jihočeského kraje.

projekt elim

Inovace podnikání ve firmě ELIM ® spol. s r.o. 4.1IN04 / 444 Program byl zřízen za podpory Evropské unie a operačního programu podnikání a inovací.

projekt elim2